بانک کتاب و مقالات iDOCi

مرجع رایگان کتابهای علمی و دانشگاهی

بانک کتاب و مقالات iDOCi

مرجع رایگان کتابهای علمی و دانشگاهیTitle        Differential Equations
Authors        Paul Blanchard, Robert Devaney, Glen Hall
Edition        4
Publisher   Brooks Cole, 2011
ISBN        0495561983, 9780495561989
Length        859 pagesجهت دانلود رایگان این کتاب می توانید :

دریافت از کانال : idoci@

دریافت با ایمیل : info.idoci@yahoo.com

                        info.idoci@gmail.com   

دریافت از سایت : www.idoci.ir


جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب و مقالات مورد نظر خود با تماس بگیرید :

سایت : www.idoci.ir

کانال : idoci@

اینستاگرام : www.instagram.com/insta.idoci

ایمیل : info.idoci@yahoo.com

           info.idoci@gmail.com   

شماره تماس : 09332911509
Title        CMOS IC Design for Wireless Medical and Health Care
Authors        Zhihua Wang, Hanjun Jiang, Hong Chen
Edition        2014
Publisher   Springer Science & Business Media, 2014
ISBN        1461495024, 9781461495031
Length        186 pagesجهت دانلود رایگان این کتاب می توانید :

دریافت از کانال : idoci@

دریافت با ایمیل : info.idoci@yahoo.com

                        info.idoci@gmail.com   

دریافت از سایت : www.idoci.ir


جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب و مقالات مورد نظر خود با تماس بگیرید :

سایت : www.idoci.ir

کانال : idoci@

اینستاگرام : www.instagram.com/insta.idoci

ایمیل : info.idoci@yahoo.com

           info.idoci@gmail.com   

شماره تماس : 09332911509
Title        Mechanics of Materials
Authors        R. C. Hibbeler
Edition        9
Publisher   Prentice Hall, 2013
ISBN        0133254429, 9780133254426
Length        912 pagesجهت دانلود رایگان این کتاب می توانید :

دریافت از کانال : idoci@

دریافت با ایمیل : info.idoci@yahoo.com

                        info.idoci@gmail.com   

دریافت از سایت : www.idoci.ir


جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب و مقالات مورد نظر خود با تماس بگیرید :

سایت : www.idoci.ir

کانال : idoci@

اینستاگرام : www.instagram.com/insta.idoci

ایمیل : info.idoci@yahoo.com

           info.idoci@gmail.com   

شماره تماس : 09332911509Title        C How to Program
Authors        Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel
Edition        6
Publisher   Prentice Hall, 2010
ISBN        0136123562, 9780136123569
Length        966 pages
جهت دانلود رایگان این کتاب می توانید :

دریافت از کانال : idoci@

دریافت با ایمیل : info.idoci@yahoo.com

                       info.idoci@gmail.com   

دریافت از سایت : www.idoci.ir


جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب و مقالات مورد نظر خود با تماس بگیرید :

سایت : www.idoci.ir

کانال : idoci@

اینستاگرام : www.instagram.com/insta.idoci

ایمیل : info.idoci@yahoo.com

           info.idoci@gmail.com   

شماره تماس : 09332911509


Title        FACTS Modelling and Simulation in Power Networks
Authors        Enrique Acha, Claudio R. Fuerte-Esquivel, Hugo Ambriz-Pérez, César Angeles-Camacho
Edition        1
Publisher   Wiley, 2004
ISBN        0470852712,  9780470852712
Length        420 pages
جهت دانلود رایگان این کتاب می توانید :

دریافت از کانال : idoci@

دریافت با ایمیل : info.idoci@yahoo.com

                       info.idoci@gmail.com   

دریافت از سایت : www.idoci.ir


جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب و مقالات مورد نظر خود با تماس بگیرید :

سایت : www.idoci.ir

کانال : idoci@

اینستاگرام : www.instagram.com/insta.idoci

ایمیل : info.idoci@yahoo.com

           info.idoci@gmail.com   

شماره تماس : 09332911509


Title        Electrical Circuit Theory and Technology
Authors        John Bird
Edition        5
Publisher   Routledge, 2014
ISBN        0415662869, 9780415662864
Length        784 pagesجهت دانلود رایگان این کتاب می توانید :

دریافت از کانال : idoci@

دریافت با ایمیل : info.idoci@yahoo.com

                       info.idoci@gmail.com   

دریافت از سایت : www.idoci.ir


جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب و مقالات مورد نظر خود با تماس بگیرید :

سایت : www.idoci.ir

کانال : idoci@

اینستاگرام : www.instagram.com/insta.idoci

ایمیل : info.idoci@yahoo.com

           info.idoci@gmail.com   

شماره تماس : 09332911509

دانـلـود مقـالات آی اس آی
از تـمامـی پـایـگـاه های آنـلایــن، بـه سـادگـی!

بانک اطلاعاتی شامل  9١٣٣٩۴٢  کتاب ، مقاله و تحقیق